O nas
Zarządzanie strumieniami surowców wtórnych.
W trosce o środowisko i Twój biznes.

Transport surowców wtórnych bezpośrednio od wytwórcy do recyklera.
Odbieramy dowolne ilości i rodzaje surowców (tworzywo sztuczne, makulatura, szkło), zapewniając zgodny z prawem i wymaganymi przepisami przewóz. Nam możesz zaufać!

Dajemy surowcom nowe życie.

Prowadzimy tranzytowy zakup odpadów – makulatury, w tym ścinki drukarskiej, opakowań ze szkła oraz tworzyw sztucznych. Zbieramy i przygotowujemy
do wysyłki makulaturę na własnym placu w Szczecinie. Zapewniamy pełną logistykę surowców – od ich wytwórcy do zakładu przetwarzania/recyklera.

Działamy kompleksowo!

Nasz plac w Szczecinie posiada decyzję na zbieranie odpadów. Działamy zgodnie z prawem!
120 tys. Mg
Roczna masa surowców wtórnych
przekazywanych do recyklingu:
120 tys. Mg
12-15 instalacji
Liczba recyklerów/zakładów,
z którymi współpracujemy:
12-15 instalacji
25 tys. Mg rocznie
Przerób surowców wtórnych
na placu w Szczecinie:
25 tys. Mg rocznie

Na placu w Szczecinie prowadzimy rozładunek sortowanie, belowanie oraz załadunek surowców.
Korzystamy ze specjalistycznego sprzętu: ładowarek oraz automatycznej kanałowej prasy belującej o nacisku 150 t.